Meşa Ciwanan Ya Ber Bi Zînî Wertê Ve Destpê Kir

KURDISTAN