Partilerin seçim beyannameleri temel sorunları nasıl görüyor -5

Siyasi partilerin seçim çalışmalarındaki en önemli konular arasında ekonomi geliyor. Kürdistan Bölgesi’nde 2003 yılından bu yana ekonomik kriz, işsizliğe bağlı dış göç, Bağdat’taki petrol sorunu, işçilere maaşlarının verilmemesi ortaya çıkan başlıca sorunlar olarak gündemdeki yerini koruyor. Başurê Kürdistan toplumu, hükümet ve bölge yetkililerini bundan sorumlu görüyor.


Ekonomik kriz, işçilere maaşlarının verilmemesi, işsizlik, bölgede üretimin olmaması, Bağdat ve bölge arasındaki petrol krizi, petrol gelirlerindeki belirsizlik gibi sorunlar ekonomik sorunların yalnızca birkaçı. Bu nedenlerden dolayı toplumun bazı farklı kesimleri hükümete ve bölge yetkililerine karşı eylem başlatarak tepkilerini ortaya koyuyor.

Kürdistan Bölgesi parlamento seçimleri 30 Eylül’de gerçekleştirilecek. Seçime katılacak olan parti ve listeler ekonomi konusunu ayrı bir bölüm olarak işleyerek, bu sorunları çözeceklerini iddia ediyor. Bu partilerin çoğunun geçmiş yıllarda Kürdistan Bölgesi hükümetinde yer almış olması dikkat çekerken, aynı zamanda akıllarda “Geçmiş yıllarda sorunları çözmeyenler, şimdi nasıl çözecek?” sorusunu uyandırıyor.

Bütün siyasi partiler, seçim çalışmalarında Başur Kürdistan’ındaki işsizlik sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtmiş. Partiler seçim programlarında, üretim, hayvancılık, sanayi ve turizmin gelişimine işaret etmiş. Programda petrol ve petrol gelirinin çözümüne yer verilmiş. Partiler 4 yıllık plan ve projelerinde ekonomi konusunda yalnızca petrol gelirine bakmayacaklarını, diğer konularda da ekonomiyi ilerleteceklerini aktarmıştı.

Bütün partiler su ve çevrenin korunması ve enerji elde etmek için baraj kuracaklarını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi merkez bankasının iktidar partilerden alınarak, tüzel bankalara dönüştürülmesi de seçim programlarında yer alan konular arasında.

YNK seçim programında, yolsuzluklara işaret ederek, maliye gözetim heyetinin çalışacağını kaydetti.

YNK, programlarında normal ve yüksek mertebede çalışan işçilerim maaşlarında bir denge kurulacağına yer verdi.

Programında yolların yenilenmesine değinen YNK, Başur Kürdistan’ındaki kentler arasındaki ulaşımın kolaylaşması için bir havaalanı yapacaklarını ve tren yolu sözünü verdi.

Tevgera Goran da programlarında maaş ve ekonomi sorunlarına yer verdi. Tevgera Goran, programlarında kanun dışı diğer ülkelere giden paraların geri dönmesi için bir heyet kuracaklarını aktardı. Paraların nasıl harcandığına dair gözetim yapılması, sorumlu kişilerin soruşturularak mahkeme tarafından cezalandırılması için maliye ve temiz eller komisyonuna değinildi.

Tevgera Goran, programda parlamento gelirinin gözetilmesi ve Başur Kürdistan’ındaki petrol ihracatı ve malların ithalatına yer verdi.

KDP ise ekonomi anlamında yeni bir reform yapacaklarını ve bu reformun bütün toplumu kapsayacağını ileri sürdü. Bununla birlikte hükümet tarafından da huzur ve adaleti getirecek bir reformdan bahsedildi, bu reformun yolsuzluklara ve gelirin boşa harcanmasının önünü keseceği iddia edildi.

Komela Îslamî de petrolü Başur Kürdistan’ındaki iki partiden alarak, ulus ve toplumun menfaatleri için harcayacaklarını iddia etti.

Yekgirtuya Îslamî ya Kurdistanê de programlarında YNK’deki gibi, normal işçiler ve yüksek mertebelerde çalışan işçilerin maaşlarının dengeli verilmesine yer verdi.

Yekgirtûya İslamî diğer partilerden farklı olarak işçi haklarına değindi. Ancak işçi haklarının korunmasına ilişkin gözle görülür bir plan proje açıklamadı.

Tevgera Goran’da YNK gibi programlarında havaalanına dikkat çekti ve havaalanındaki gelirin sınır kapıları gümrüklerinin bölge hükümetine verileceğini kaydetti.

Nifşê Nû da Kürdistan Bölgesi’ndeki kentler arasında tren yolu yapılmasına ve Başur Kürdistan’ındaki otobüs sisteminin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Nifşê Nû ayrıca 24 saat çalışan bir elektrik sistemi ve su sorunlarının çözümüne ilişkin bazı proje ve planlar hazırlayarak programında yer verdi. Ayrıca Kürdistan Bölgesindeki yeşilliklerin ve ekimin çoğaltılmasına da değilinildi.

Programın bir bölümünü İşsizliğin azalmasına ayıran Nifşê Nû, bunun için hem tüzel hem de özel yerlerde imkanlar yaratacaklarını kaydetti.