KCK yaptığı açıklama ile Êzidîlerin Çarşema Sor bayramını kutladı

Êzidîlerin Çarşema Sor bayramını kutlayan KCK, Şengal’de toplumsal anlamda açığa çıkan gelişmelerin, toplumsal iradenin bütün dünyada yaşayan Êzidîler için ilham olduğuna vurgu yaptı.

KCK Halklar ve İnançlar Komitesi, yazılı bir açıklama yaparak, Êzidî halkının Çarşema Sor bayramını kutladı.

74 ferman yaşamış, birçok zorluklarla yüzleşmiş, DAİŞ saldırılarıyla tarih sahnesinden silinme tehlikesine maruz kalmış Êzidî halkının 2014-2022 yılına kadar 8 yıldır yürütülen varlık mücadelesi içerisinde Çarşema Sor bayramını kutluyor olmasının oldukça anlamlı olduğu belirtilen açıklamada, “Biz de bu anlamıyla Cejna İmanê Çarşema Sor bayramını Êzidî halkımıza kutluyor, bu vesileyle Demokratik Özerkliklerini kökleştirmelerini ve kalıcılaştırmalarını diliyoruz” denildi.

Êzidîlerin inançlarından ve temsil ettikleri Kürt halk değerlerinin kadimliğinden kaynaklı sıkça düşmanlarının hedefi olduğu hatırlatılan açıklamada, “2014 Ağustos ayında Türk devleti ve başı Erdoğan’ın desteklediği DAİŞ çetesinin Êzidî halkımıza dönük katliam saldırısı insanlık tarihinin utanç sayfalarına yazılmıştır. Bu anlamıyla sömürgeci soykırımcı Türk devletinin Kürdistan halkının inanç topluluklarına saldırısının en vahşi olanı, Êzidî halkımıza dönük olarak gerçekleşmiştir. Erdoğan AKP’sinin dinciliğini, Bahçeli MHP’sinin ırkçı faşistliğini, halklar düşmanlığını, Kürt düşmanlığı olarak Êzidî halkımıza karşı yürüttüğü savaşta kendisini göstermiştir. Yaşanan 74 fermanın tümüne yakını Türk egemenleri eliyle gerçekleştirilmiştir. Selçuklu barbarlığından bu yana Türk egemenleri Êzidî katliamı yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

KDP, AKP-MHP’NİN YARDIMCI ROLÜNÜ OYNUYOR

Êzidî halkına yönelik fermanların bazılarında Türk egemenlerine asker olmuş işbirlikçi Kürtlerin de yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar belirtildi: “Özellikle 2014 yılında DAİŞ’in Êzidîlere saldırısının bir yanıyla TC saldırısı olduğu açığa çıkmıştır. KDP de bu saldırı ve fermanda işbirlikçilik temelinde kendisine verilen rolü oynamaktan geri kalmamıştır. Günümüzde de Türk devletinin Êzidî düşmanlığının güncel versiyonunu AKP-MHP rejimi sürdürmektedir. Ve en büyük yardımcı rolünü de yine KDP oynamaktadır.

Êzidî halkımızın öncüleri, değerli yurtseverler Saîd Hesen ve yanındaki yeğeninin katledilmeleri, yine Êzidî halkımızın dürüst evladı ve değerli militanı Dijwar (Merwan Feqîr) yoldaşın KDP’nin Türk devletine verdiği istihbaratla katledildiği bilinmektedir. Başûr’da KDP’nin mülteci kamplarında esir gibi tuttuğu Êzidî halkının yaşam koşullarının zorluklarından ötürü çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Rojava’da özellikle de Efrîn’de yaşayan Êzidî halkımız Türk devleti ve çeteleri tarafından baskı ve saldırılara maruz kalmaktadır. KDP Türk devletinin politikaları gereği hareket etmekte ve Güney’in geneline uygulamak için özel çabalar sarf ederek Êzidî’leri kamplarda yoksulluk içinde, baskı altında tutarak ülkeden göç ettirmeye zorlamaktadır. Bütün bu yaşananlar fermanın farklı boyutlarda devam etmesi anlamını taşımaktadır.”

ŞENGAL HALKININ MÜCADELESİ TÜM ÊZİDÎLERE İLHAM OLDU

Her türlü baskı ve saldırıya rağmen Şengal merkezli gelişen Êzidî halkının direnişinin büyük gelişmelere yol açtığına işaret edilen açıklamada, 74 fermana rağmen özellikle Şengal’deki Êzidî halkının yarattığı gelişmelerin kutsallık derecesinde olduğu vurgulandı.

Şengal direnişinin her yerde yaşayan Êzidî halkı başta olmak üzere insanlığa moral olduğuna değinilen açıklama şöyle devam etti: “Şengal’de toplumsal anlamda açığa çıkan gelişmeler, yaşanan değişim ve dönüşüm, gelişen toplumsal irade bütün dünyada yaşayan Êzidîler için ilham olmuştur. Bu anlamıyla Êzidî halkının yaşadığı değişim ve dönüşüm, yarattıkları gelişmeler düşmanlarını kahretmektedir.

Değerli Êzidî halkımız, sevgili Şengalliler;

Êzidî halkımız, 2022 Çarşema Sor bayramını çok daha büyük bir irade, azim ve Demokratik Özerkliği geliştirme kararlılığı ve çabası içerisinde kutluyor. Êzidîlerin kendi savunma güçleri, halk meclisleri, kadın ve gençlik örgütleri gibi çok sayıdaki kurum ve örgütleriyle geleceklerini garanti altına alma çalışmalarına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Tüm bu kurumlar değerdirler, önemli kazanımlardır ve rollerini oynamaları beklenmektedir.

Görüldüğü gibi bir toplumu koruyan, geleceğini güvence altına alarak ona değerler kazandıran şey bilinçlenerek örgütlenmektir, mücadeleyi kesintisiz sürdürmektir. Var olan kurumları güçlendirerek mücadele etmek ve dünyanın her yerine dağılmak zorunda bırakılmış Êzidî halkına umut vermek konumunuzdan ve verdiğiniz mücadele sonucu elde ettiğiniz statüden kaynaklı sizin görevinizdir. Henüz üzerinizdeki tüm tehlikeler bertaraf edilmemiş de olsa Şengal konumu ve statüsüyle böylesi tarihsel ve toplumsal bir görevle karşı karşıyadır.  Bu anlamda 2022 Çarşema Sor bayramını beklentilere cevap olacak büyük başarılara vesile yapalım diyoruz.

ÊZİDÎ TOPRAKLARI ‘HEQWAR’ OLUYOR

Êzidîlerin içinden geçtiği süreç tam olarak Çarşema Sor bayramının inancına ve ruhuna göredir.  Êzidîler uzun bir aradan sonra yeniden kendi öz bilinç ve iradeleriyle, mücadeleleriyle Demokratik Özerklik haklarını elde etmeye çok yakınlaşarak kendi kadim toprakları üzerinde kendilerini adeta tekrardan var ediyorlar. Şengal’den tüm Êzidîlere umut veren ve özgür bir geleceği garantileyecek bir sistem yükseltme çabası, savaşı içerisindeler. Bir kez daha Şengal direnişi şahsında Êzidî halkının dünya üzerinde güçlü, kökleriyle buluşarak kalıcılaştığı kabul edilmesi gereken tarihsel bir gerçek olarak muhataplarının karşısına çıkıyor.

Êzidî toprakları Heqwar oluyor. Bu ruh, tüm Kürt halkının azmini ve moralini daha da yükseltiyor. Bir kez daha Êzidîler İnanç ve halk kimlikleriyle oldukça anlamlı ve derin bir bilinçle buluşuyor. Bu bilinç ve duygularla geçmişleriyle daha güçlü buluşuyorlar. Böylece tekrardan Çarşema Sor ve Nisan ayı gerçek anlamına kavuşuyor. 2022 Çarşema Sor’u bu anlam ve duygular içinde kutlanıyor. Biz de hareket olarak bu duygu ve düşüncelerle Êzidî halkımızın bayramını bir kez daha kutluyor ve bu bayramı böylesi bir ortamda kutlamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizi bir kez daha anıyor, uğruna can verdikleri davalarının nihai zaferi için mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü bir kez daha yineliyoruz.”

 

Bunları da beğenebilirsin