Tevgera Azadî Kerkük Bölge Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

Tevgera Azadî Kerkük Bölgesi 2. Konferansı sonuç bildirgesi yayınlandı.


Tevgera Azadî Kerkük Bölgesi 2. Konferansı sona erdi. Konferans sonuç bildirgesi yayınlandı.

Düzenlenen konferansın sonuç bildirgesi şöyle:

Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki iktidar ve siyasi çekişmeler nedeniyle Kerkük toplumunun durumu kötüleşmektedir. Özellikle 16 Ekim olaylarının ardından Kerkük’te hiçbir proje yapılmamış, daha önceki projeler yarım kalmıştır.

Kerkük halkı hiçbir şekilde yeraltı kaynaklarından faydalanmıyor. Ayrıca yetersiz hizmetler ile Irak ve Kerkük’teki siyasi taraflar ve güçler arasındaki çekişmeler nedeniyle Kerkük’teki kriz derinlemiştir.

Tevgera Azadî olarak, Kerkük’teki krizin demokratik ve devrimci bir iradeyle çözümü için kendimizi sorumlu görüyoruz.

Buna göre;

1- Demokratik öz yönetimin ve üçüncü çizgi olarak demokratik sistemin geliştirilmesi amacıyla örgütlendirilme faaliyetleri en temel çalışmamız olacak.

2- Toplumsal ve örgütsel sorunların çözümü amacıyla mahalle, köy, belde ve ilçe olmak üzere her yerde komitelerin kurulması amacıyla çalışmalar yapılacak. Tüm bileşenlerin örgütlendirilmesi amaçlanacak.  

3- Tüm Tevgera Azadî üyeleri için düşünce ve ideolojik konularda eğitimler düzenlenecek.  Ayrıca bölgedeki aydınlanma, kültür, iletişim vb. çalışmalara özen gösterilecek.

4- Ortak yaşam prensipleri temelinde Kerkük’teki tüm bileşenlerle, siyasi taraflar, sivil toplum örgütleri ve şahsiyetlerle toplumsal konularda bir araya geleceğiz.

5- Kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıya karşı mücadele edilecek. Kadının öncü olması için her türlü destek sunulacak.

6- İşsizlik, umutsuzluk, ve genç nufüs göçünün önlenmesi amacıyla, eğitim ve örgütlenme çalışmaları geliştirilecek.

7- Kerkük bölgesinin kalkındırılması amacıyla doğal kaynakların özellikle de petrol ve neft gelirlerinin açıklanması için çalışmalar yapılacak.

8-Tarihi eser ve yapılar, kutsal mekanlar ve çevrenin korunması amacıyla yurttaşların bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılacak. Ayrıca yurttaşların sağlığı için yeşil bir çevrenin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

9- 16 Ekim olaylarının etkilerinin sonlandırıması amacıyla çalışmalar yapılacak. Özellikle kentteki bileşenler arasında güvenin tekrar pekişmesi ve Kerkük İl Meclisi için demokratik bir seçim yapılması amacıyla diğer siyasi taraflarla çalışmalar geliştirilecek.

(yş)